Departament: Didácticas Específicas

Àrea: Didàctica de la Expressió Musical

Correu: lmartinq@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias Sociales y Jurídicas