Departament: Física

Àrea: Física Atòmica, Molecular i Nuclear

Correu: ezanardi@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias