Departament: Técnicas y Proyectos en Ingeniería y Arquitectura

Àrea: Expressió Gràfica Arquitectònica

Correu: amlorenz@ull.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura