Departament: Ingeniería Industrial

Àrea: Enginyeria Mecànica

Correu: cmilite@ull.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura