Departament: Ingeniería Informática y de Sistemas

Institut d'investigació: Instituto Universitario de Desarrollo Regional

Àrea: Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial

Grup d'investigació: Computación Inteligente y Ciencia de Datos

Correu: cexposit@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura

Doctor per la Universidad de La Laguna amb la tesi Intelligent heuristic techniques for the optimization of the transshipment and storage operations at maritime container terminals 2016. Dirigida per Dr. José Marcos Moreno Vega, Dra. María Belén Melián Batista.