Departament: Ingeniería Industrial

Àrea: Màquines i Motors Tèrmics

Correu: jnegrino@ull.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura