Departament: Disciplinas Jurídicas Básicas

Àrea: Dret Administratiu

Correu: julgut@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias Sociales y Jurídicas