Departament: Análisis Matemático

Àrea: Anàlisi Matemàtica

Grup d'investigació: Análisis de Fourier y aplicaciones

Correu: jcfarina@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias

Doctor per la Universidad de La Laguna amb la tesi Aproximación tangencial y en normas lipschitz sobre cerrados del plano 1990. Dirigida per Dr/a. Fernando Pérez González.