Departament: Análisis Matemático

Àrea: Anàlisi Matemàtica

Grup d'investigació: Análisis de Fourier y aplicaciones

Correu: jdiego@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias

Doctor per la Universidad de La Laguna amb la tesi La tansformación integral de Chébli-Trimèche 2002. Dirigida per Dr. Jorge Juan Betancor Pérez, Dr. José Manuel Méndez Pérez.