Publicacions en què col·labora amb Cleofás Rodríguez-Blanco (1)