Departament: Astrofísica

Àrea: Astronomia i Astrofísica

Correu: jebetan@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias