Publicacions en què col·labora amb Tasmania del Pino Sedeño (3)