Departament: Ingeniería Industrial

Àrea: Enginyeria Elèctrica

Correu: kmartinc@ull.es

Àrea d'investigació: Ingeniería y Arquitectura