Departament: Dirección de Empresas e Historia Económica

Àrea: Història i Institucions Econòmiques

Correu: lcabrera@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias Sociales y Jurídicas