Departament: Análisis Matemático

Àrea: Anàlisi Matemàtica

Grup d'investigació: Análisis de Fourier y aplicaciones

Correu: mflores@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias