Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Smithsonian Tropical Research Institute (1)