Departament: Enfermería

Àrea: Infermeria

Correu: aramoshe@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud