Departament: Dirección de Empresas e Historia Económica

Institut d'investigació: Instituto Universitario de la Empresa

Àrea: Organització d'Empreses

Grup d'investigació: Eficiencia y ventaja competitiva

Correu: aarbelo@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias Sociales y Jurídicas