Departament: Química

Àrea: Química Inorgànica

Grup d'investigació: Bioinorganic and Spectroelectrochemistry

Correu: ilgamba@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias