Publicacions en què col·labora amb Miguel Gómez Perals (1)