Departament: Medicina Física y Farmacología

Àrea: Fisioteràpia

Correu: jcabarga@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud