Departament: Física

Institut d'investigació: Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología

Àrea: Física Aplicada

Correu: ncapuj@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias