Área: Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Doutora pola Universidad de La Laguna coa tese Procesamiento de secuencias audiovisuales de acción con contenidos accesibles e inaccesibles. Estudio evolutivo. 2015. Dirixida por Dr/a. Esteban Torres Lana, Dra. Elena Conde Miranda.