Departament: Ciencias de la Comunicación y Trabajo Social

Àrea: Treball Social i Serveis Socials

Correu: prodrira@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias Sociales y Jurídicas