Departament: Disciplinas Jurídicas Básicas

Àrea: Dret Administratiu

Grup d'investigació: Derecho, persona y familia

Grup d'investigació: Derecho Administrativo

Correu: sefranco@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias Sociales y Jurídicas

Doctora per la Universidad de La Laguna amb la tesi La autorización como técnica de intervención de la administración en los servicios de interés económico general 2015. Dirigida per Dr. Francisco José Villar Rojas.