Publicacions en què col·labora amb Mostafa Mbekhta (1)

1998

  1. Local ergodic theorems

    Extracta mathematicae, Vol. 13, Núm. 2, pp. 243-248