Departament: Cirugía

Àrea: Urologia

Correu: dcastro@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud