Publications en collaboration avec des chercheurs de Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (2)

2011

  1. Pyrrolizidine alkaloids of Senecio sp from Peru

    Quimica Nova, Vol. 34, Núm. 6, pp. 992-995