Publicacions en què col·labora amb Zebenzuí Víctor García de la Rosa (1)

2010

  1. On a class of equilibrium problems in the real axis

    Journal of Computational and Applied Mathematics