Publicacions en què col·labora amb Manuel Monreal Bosch (1)

1980

  1. Ausencia de anticuerpos antiDNA en las crioglobulinas de un sicca syndrome.

    Medicina Clinica, Vol. 75, Núm. 3, pp. 129-131