Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Cuban Neuroscience Center (1)