Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Mutua de Terrassa (4)

2022

  1. Clinical and structural brain correlates of hypomimia in early-stage Parkinson's disease

    European Journal of Neurology, Vol. 29, Núm. 12, pp. 3720-3727