Publicacions en què col·labora amb Miguel Llorca Llinares (2)