Publicacions en què col·labora amb Estrella Florido Navío (1)