Departament: Ciencias Médicas Básicas

Àrea: Anatomia i Embriologia Humana

Correu: jsalash@ull.es

Àrea d'investigació: Ciencias de la Salud