Departament: Física

Àrea: Física Aplicada

Correu: lquevedo@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Ciencias