Publications in collaboration with researchers from Universitat Jaume I (1)

2009

  1. Operacions bàsiques al laboratori químic seguint normes de qualitat

    Metodologies centrades en l'estudiantat a l'Espai Europeu d'Educació Superior: actes de la VIII Jornada de Millora Educativa i VII Jornada d'Harmonització Europea de la Universitat Jaume I