Publicacions en què col·labora amb Delia Rosa Báez Quintana (1)

2006

  1. Characterization of estrogen receptors alpha and beta in uterine leiomyoma cells

    Fertility and Sterility, Vol. 86, Núm. 6, pp. 1736-1743