Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Consejo Superior de Investigaciones Científicas (3)

2022

  1. The Facts and Family Secrets of Plasmids That Replicate via the Rolling-Circle Mechanism

    Microbiology and Molecular Biology Reviews, Vol. 86, Núm. 1