Publicacións en colaboración con investigadores/as de Hospital Ramón y Cajal (10)

2014

  1. Endoscopic submucosal dissection

    Endoscopy, Vol. 46, Núm. 4, pp. 361-370

  2. Equivalency of fecal immunochemical tests and colonoscopy in familial colorectal cancer screening

    Gastroenterology, Vol. 147, Núm. 5, pp. 1021-1030.e1