Departament: Bellas Artes

Àrea: Dibuix

Grup d'investigació: Arte contemporáneo

Correu: iperezlo@ull.edu.es

Àrea d'investigació: Artes y Humanidades