PRI-AIBAR-2011-1307. Nanoestructuras de carbón dopadas con nitrógeno como catalizadores para la reducción de oxígeno

Duración do 01 de decembro de 2011 ao 01 de maio de 2014

Investigadores/as