TEC2014-54110-R. Cooperación móvil segura Aplicada a Situaciones de emergencia e infraestrUcturas críticas de tranSporte

Duración do 01 de xaneiro de 2015 ao 31 de decembro de 2018

Investigadores/as