MTM2010-18591. DISEÑO DE MODELOS PARA AFRONTAR PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN E INVENTARIOS

Duration: from 01 January 2011 to 31 December 2014

Researchers