Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Mikocheni Agricultural Research Institute (1)