Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Roma Tre University (1)