Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Tongji University (1)