Publications en collaboration avec des chercheurs de Instituto de Investigacións Mariñas (1)