Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Bulgarian Academy of Sciences (1)