Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Samfundet Folkhälsan (1)